www.geochrudim.cz
Rondzík Imrich Ing. - GEODÉZIE - netfirmy.czGeodetické práce a služby, geodezie - netfirmy.cz

Nabídka služeb

Katastr nemovitostí

 • Geometrické plány
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Zhušťování bodového pole
 • Odborné konzultace a poradenství

Inženýrská geodézie

 • Geodetická činnost v investiční výstavbě
 • Vytyčování stavebních objektů
 • Vytyčování a zaměřování inženýrských sítí

Mapování

 • Digitální tématické mapy
 • Digitální mapové podklady pro projekt

Speciální geodézie

 • Sledování posunů a přetvoření
 • Kubatury
 • Koleje jeřábových drah
 • Dle dohody s objednatelem

Dokumentace

 • Smlouvy a dohody k nemovitostem (kupní, směnnou,..)
 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Návrhy na zápis práv k nemovitostem do KN (vklad, zápis,..)