www.geochrudim.cz
Rondzík Imrich Ing. - GEODÉZIE - netfirmy.czGeodetické práce a služby, geodezie - netfirmy.cz

Ceník služeb

Podkladem je ceník, vydaný českým svazem geodetů a kartografů.

Tvorba ceny je závislá na konkrétní zakázce a je smluvní.

Do tvorby ceny je nutné započítávat příznivé i nepříznivé vlivy jako zejména:

  • druh mapy v místě řešení (digitální x analogová)
  • počet měrných jednotek (MJ)
  • dostupnost geodetických základů
  • dostupnost předmětu měření
  • materiál (mezník x kolík)
  • časové podmínky
  • poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru
  • a jiné

Jsme plátci DPH.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.